Artykuły

Zadania z chemii na egzaminie gimnazjalnym w roku 2013

CHEMIA NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM  W CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ w 2013 ROKU

Na podstawie Sprawozdań z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku 2013,
dane CKE i OKE w Łodzi

Egzamin maturalny w roku 2013 i od roku 2015

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII w roku 2013 i od roku 2015

Komentarz na podstawie sprawozdania CKE i OKE Łódź, wrzesień 2013 i Informatora o egzaminie maturalnym od roku 2014/2015

Konkursy chemiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 2012/13

Konkursy chemiczne zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w których mogli wziąć udział uczniowie niebędący uczestnikami II etapu Olimpiady Chemicznej, odbyły się 15 maja 2013 roku w gmachu XX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Łodzi. Udział w konkursie, zdaniem wypowiadających się na ten temat uczestników, mobilizuje do usystematyzowania i poszerzenia wiadomości z chemii, daje szansę na rozwijanie zainteresowania przedmiotem, stwarza możliwość wykazania się nabytymi umiejętnościami.

O projekcie Matura - pierwszy krok do kariery

PROJEKT   MATURA – PIERWSZY KROK DO KARIERY