Konkursy chemiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 2012/13

Konkursy chemiczne zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w których mogli wziąć udział uczniowie niebędący uczestnikami II etapu Olimpiady Chemicznej, odbyły się 15 maja 2013 roku w gmachu XX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Łodzi. Udział w konkursie, zdaniem wypowiadających się na ten temat uczestników, mobilizuje do usystematyzowania i poszerzenia wiadomości z chemii, daje szansę na rozwijanie zainteresowania przedmiotem, stwarza możliwość wykazania się nabytymi umiejętnościami. Konkursy chemiczne podnoszą poziom kształcenia chemicznego poprzez rozbudzanie ambicji naukowych, a dla nauczyciela są przyczyną doskonalenia form pracy z uczniem uzdolnionym.

Uczestnictwo w konkursie chemicznym jest dla ucznia często pierwszą okazją do zweryfikowania swoich umiejętności. Zadania konkursowe (na ogół w nietypowej formie, opisujące sytuacje niestandardowe) sprawdzają, jak uczniowie wykorzystują zasoby wiedzy chemicznej do rozwiązania problemu. Sukcesy uczniów wskazują, że rozwijanie zainteresowania przedmiotem stanowi  w wielu szkołach istotny element pracy dydaktycznej.

Wyniki uczestników obu konkursów zostały opublikowane w maju na stronie internetowej ŁCDNiKP, w komunikacie podajemy tylko laureatów i wyróżnionych. W prace komisji konkursowych zaangażowały się nauczycielki chemii: Honorata Życka z XX LO, Justyna Staluszka z I LO, Małgorzata Urbanowicz z XXXIII LO ze wsparciem Izabeli Deszcz z Salezjańskiego LO.

Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się w czerwcu w siedzibie ŁCDNiKP, podczas którego wręczono dyplomy uznania wyróżnionym uczestnikom, a laureatów dodatkowo nagrodzono książkami. Nauczyciele wspierający uczniów w przygotowaniach otrzymali listy gratulacyjne. Spotkanie uatrakcyjniła prezentacja multimedialna Na początku były termy… przedstawiona przez uczniów VIII LO.

WYNIKI XI KONKURSU Z CHEMII NIEORGANICZNEJ I OGÓLNEJ

W konkursie wzięło udział 30 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych. Laureatami zostało 4 uczniów, wyróżnienia otrzymało 4.

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

I miejsce

 

Justyna Makarow

Bartosz Wiliński

XXXIII LO

PLO PŁ

Luiza Wężyk

Paweł Samulkiewicz

II miejsce

 

Jakub Kopytek

Damian Ciunowicz

III LO

 I LO

Mariola Michalak

Justyna Staluszka, Robert Zakrzewski, Maciej Sienkiewicz

 


SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO WYRÓŻNIONYCH

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

I LO

Julia Olejniczak, Katarzyna Solarska Adam Pancer

Justyna Staluszka, Robert Zakrzewski, Maciej Sienkiewicz

XXXII LO

Adam Rędzikowski

Joanna Tarczyńska, Jan Antoniak

 

WYNIKI XVI KONKURSU Z CHEMII ORGANICZNEJ

Do konkursu przystąpiło 67 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych. Laureatami zostało 6 z nich, wyróżnienia otrzymało 11.

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA / LAUREATÓW

SZKOŁA

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

 

I miejsce

Dominika Długosz

Mariusz Olczyk

I LO

III LO

Justyna Staluszka, Robert Zakrzewski, Maciej Sienkiewicz

Mariola Michalak

II miejsce

Anna Kostrzewska

Karolina Brykowska

I LO

XXI LO

Justyna Staluszka, Robert Zakrzewski, Maciej Sienkiewicz

Jolanta Leszczyńska

III miejsce

Magdalena Wasilewska

Alicja Jaśkiewicz

XII LO

XXI LO

Agata Bartoszek

Jolanta Leszczyńska

 

 

SZKOŁA

 

IMIĘ I NAZWISKO WYRÓŻNIONYCH

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

I LO

Justyna Fercho, Piotr Jędrzejczak, Łukasz Kozłowski

Justyna Staluszka, Robert Zakrzewski, Maciej Sienkiewicz

III LO

Paulina Adrian, Filip Urbaniak, Wojciech Alwasiak

Mariola Michalak

XII LO

Katarzyna Haniszewska

Agata Bartoszek

XXI LO

Grzegorz Biliński

Jolanta Leszczyńska, Jan Antoniak

XXXIII LO

Krzysztof Frątczak

Małgorzata Urbanowicz

Publiczne LO PŁ

Jakub Mączyński, Kamil Pielaciński

Danuta Kotyńska-Brancewicz,

Paweł Samulkiewicz

Dziękujemy wszystkim nauczycielom – merytorycznym opiekunom uczniów uczestniczących w obu konkursach i gratulujemy sukcesów.

Opracowała

Małgorzata Kozieł, doradca metodyczny w zakresie chemii