Terminarz konsultacji indywidualnych

Imię i Nazwisko

Uczestnicy

Miejsce

Termin

Anna Bartos

Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Łęczycka 23, s.39,
tel. 42 681-79-06

wtorki
13.40 - 14.25

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Łęczycka 23, s.39,
tel. 42 681-79-06

środy
13.40 - 14.25

Jacek Człapiński

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Małgorzata Kozieł

Nauczyciele chemii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

VIII Liceum Ogólnokształcące,
ul. Pomorska 105,
pokój nauczycielski,
tel. 42 678-65-22

czwartki
14.45 - 15.30

[ mkoziel@wckp.lodz.pl ]

Włodzimierz Nawrocki

Nauczyciele fizyki i astronomii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

IX Liceum Ogólnokształcące,
ul. Paderewskiego 24, pokój nauczycielski,
tel. 42 684-24-45

wtorki
10.00 - 11.00

IX Liceum Ogólnokształcące,
ul. Paderewskiego 24, pokój nauczycielski,
tel. 42 684-24-45

czwartki
11.00 - 12.00

[ wnawrocki@wckp.lodz.pl ]

Danuta Węgrowska

Nauczyciele matematyki z gimnazjów

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Czernika 1, s. CI21,
tel. 42 673-86-83

wtorki
14.00 - 15.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Czernika 1, s. CI21,
tel. 42 673-86-83

czwartki
14.00-15.00

[ dwegrowska@wckp.lodz.pl ]