TURNIEJ MATEMATYCZNA PIRAMIDA 2013 FINAŁ

PEZNTACJA FINAŁOWA LAUREATKI I  MIEJSCA POZIOM PODSTAWOWY