Kontakt

Pracownia Edukacji Matematycznej, Fizycznej i Chemicznej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 69 83
faks: (42) 678 07 98
 

Kierownik

 

 Danuta Węgrowska

doradca metodyczny w zakresie matematyki dla nauczycieli gimnazjów

e-mail: dwegrowska@wckp.lodz.pl

 Doradcy

Anna Bartos

doradca metodyczny w zakresie matematyki dla nauczycieli szkół podstawowych

Małgorzata Kozieł

doradca metodyczny w zakresie chemii dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

e-mail: mkoziel@wckp.lodz.pl

 Włodzimierz Nawrocki

doradca metodyczny w zakresie fizyki dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

e-mail: wnawrocki@wckp.lodz.pl

cc