Kontakt

Pracownia Edukacji Matematycznej, Fizycznej i Chemicznej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 69 83
faks: (42) 678 07 98
 

Kierownik

 

 Danuta Węgrowska

doradca metodyczny w zakresie matematyki dla nauczycieli gimnazjów

e-mail: dwegrowska@wckp.lodz.pl

 Doradcy

Dominik Kwiatkowski

doradca metodyczny w zakresie matematyki dla nauczycieli szkół podstawowych

 

Dorota Zielińska 

doradca metodyczny w zakresie ekologii oraz chemii dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych